Dodano stronę “Galeria” – 27.06.2024

W celu uporządkowania i scalenia albumów zdjęć dotyczących parafialnych wydarzeń utworzono stronę “Galeria“. Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z tego roku oraz do własnego wkładu w budowę tej wirtualnej parafialnej kroniki przez dzielenie się zrobionymi zdjęciami z wydarzeń.