Prymicje księdza Marcina Kaczmarczyka | Przyjęcie kandydatów do Liturgicznej Służby Ołtarza – 02.06.2024

Pod koniec rocznej praktyki nasz diakon Marcin pojawił się w naszej wspólnocie po raz pierwszy jako kapłan, odprawiając swoją Mszę prymicyjną dla nas i udzielając nam prymicyjnego błogosławieństwa. Mszy prymicyjnej zawsze towarzyszy radość z posłania nowego robotnika na żniwo Chrystusa ale i troska o nowe powołania, bo żniwo to jest ogromne, a robotników, zdaje się, jest coraz mniej. Życzyliśmy księdzu Marcinowi sił i wytrwałości w posłudze kapłańskiej, do której przygotowywał się w naszej parafii oraz zapewniliśmy go o naszym wsparciu modlitewnym, którego wyrazem jest najpiękniejszy kapłański kwiat, czyli margaretka. Kolejnym wyrazem tego wsparcia było kazanie naszego księdza Proboszcza, który udzielił neoprezbiterowi kapłańskich rad na dalsze życie oraz w pięknym stylu ukazał Chrystusa jako centrum kapłańskiego życia. Radość jest jednak podwójna, gdyż podczas tej uroczystości ksiądz Proboszcz przyjął do grona Liturgicznej Służby Ołtarza dwóch kandydatów – Jakuba i Oskara, którzy od dziś będą służyć kapłanowi podczas uroczystości, umacniając wiarę swoją i parafian przez piękną i wierną służbę. Jesteśmy wdzięczni księdzu Marcinowi za dar eucharystycznej ofiary oraz prymicyjnego błogosławieństwa, życząc mu jeszcze raz wielu Bożych łask, a nowo przyjętym ministrantom życzymy gorliwości w służbie oraz spotkania z Panem Jezusem na drodze życia.