Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – 30.05.2024

Jak co roku wróblowicka wspólnota parafialna wyrusza z kościoła, aby ulicami miasta przejść z Najświętszym Sakramentem. Jest to wyraz naszej wiary w realną obecność Chrystusa w eucharystycznych postaciach, ale i w Jego błogosławieństwo ziem, obok których jest niesiony. Wielbimy Ciebie w każdym momencie, o Żywy Chlebie nasz, w tym Sakramencie. Dziękujemy za organizację procesji eucharystycznej wszystkim zaangażowanym: ekipom przygotowującym ołtarze, strażakom z Wrząsowic i Zbydniowic za zabezpieczenie pochodu, orkiestrze ze Zbydniowic, służbie liturgicznej, członkiniom scholi parafialnej, paniom niosącym feretrony, dzieciom sypiącym kwiaty oraz dzwoniącym na dzwoneczkach i ich rodzicom oraz wszystkim wiernym biorącym udział w procesji. Niech obecność Jezusa Eucharystycznego będzie dla nas zadatkiem życia wiecznego. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia.

fot.: A. Bobek, LSO