Wigilia Paschalna – 30.03.2024

Wigilia Paschalna to liturgia przypominająca całą historię zbawienia od stworzenia świata aż do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, to najważniejsza liturgia w roku. Ciesząc się z faktu zmartwychwstania, Kościół od czasów starożytnych skupia się na sakramencie Chrztu świętego, który jest odrodzeniem nowego człowieka w wierze. Dziś mogliśmy być świadkami przyłączenia do naszej parafialnej wspólnoty katechumenki. Otoczmy ją modlitwą. Już teraz pozwólcie przyjąć wielkanocne życzenia radości i wzajemnej miłości wypływającej ze zmartwychwstania Pana Jezusa. Alleluja!