Grupy parafialne » Krąg biblijny

Jeśli chcesz zapoznać się z Pismem Świętym ale szukasz pomocy w wydobywaniu sensu ze Słowa oraz miejsca, gdzie można inspirować innych swoją refleksją na temat Słowa Bożego i jednocześnie dać się zainspirować myślami innych, to zapraszamy do udziału w spotkaniach Kręgu biblijnego. Krąg biblijny jest wspólnotą, w której razem czytamy Pismo Święte, a sposób spotykania się ze Słowem jest dostosowany do możliwości i wymagań danej wspólnoty tak, aby to spotkanie było owocne. Tak o Piśmie Święty wyraża się konstytucja o Objawieniu Bożym, sformułowana w ramach Soboru Watykańskiego II:

Kościół miał zawsze we czci Pisma Boże, podobnie jak samo Ciało Pańskie, skoro zwłaszcza w Liturgii św. nie przestaje brać i podawać wiernym chleb żywota tak ze stołu słowa Bożego, jak i Ciała Chrystusowego.

(…) W księgach świętych Ojciec, który jest w niebie spotyka się miłościwie ze swymi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę. Tak wielka zaś tkwi w słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego. Stąd doskonałe zastosowanie ma do Pisma św. powiedzenie: “żywe jest słowo Boże i skuteczne” (Hbr 4,12), które “ma moc zbudować i dać dziedzictwo wszystkim uświęconym” (Dz 20,32, por. 1 Tes 2,13).

Konstytucja dogmatyczna o Bożym Objawieniu Dei Verbum, p. 21.

Podczas spotkania pochylamy się nad danym fragmentem Pisma Świętego, analizujemy pod kątem historycznym, kulturowym, teologicznym i dajemy sobie czas, aby to Słowo oddziaływało na nas, spotykając się z Bogiem ukrytym za literami Pisma. Dzielimy się również wedle woli owocami tego spotkania, coraz lepiej poznając Chrystusa. Albowiem:

Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa

św. Hieronim

Spotkania odbywają się w piątki po wieczornej Mszy świętej w salce parafialnej – wikarówce. Obecnie pochylamy się nad Księgą Rodzaju oraz nad czytaniami mszalnymi w niedziele. Spotkania, prowadzone przez diakona, mają charakter otwarty – zapraszamy do uczestnictwa!