Prywatne: O parafii » Duszpasterze

Proboszcz

  • ks. mgr Janusz Cebulski E.C., wyświęcony w roku 1990

Emerytowany proboszcz

  • ks. Adam Szostak R.M., wyświęcony w roku 1978

Diakon na praktyce duszpastersko-katechetycznej

  • dk. Marcin Kaczmarczyk, wyświęcony w roku 2023