Podziękowanie za włączenie się do akcji “Kadzidło – Twój dar dla ubogich”